BAŞVURU EVRAKLARI

Yatırım talebinde bulunmak isteyenler sera (üretici) ve/veya sanayi parselleri için başvurabilirler. Başvuran şirket, birlik veya kooperatif ise taahhütnamelerle birlikte oda kayıt, ticaret sicil gazetesi ve imza sirkülerini de göndermesi gerekiyor. Şahıs ise TC Kimlik Numarasını yazması yeterli. İletişim bilgileri, e-posta ve cep telefonu mutlaka yazılmalı.

En küçük sanayi parseli başvurusu 3.000 m²‘dir.

En küçük sera parseli başvurusu 10.000 m²‘dir.

Sanayi parseli ve sera parseli başvurularınız için aşağıdaki formları indirip kiniktdiosb@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.