DESTEKLER

Ziraat Bankası Kredisi üst limiti 25.000.000 TL‘ dir. 2 Yıl Ödemesiz Toplam 7 Yıl Geri Ödeme 120 Aya Kadar Düşük Faizli Kredi sağlayacaktır. Yatırım döneminde %50, işletme döneminde ise %50 faiz oranı ile kredi verilecektir. Tüm şartları yerine getiren çiftçilere yatırım döneminde %50, işletme döneminde ise %50 olmak üzere toplamda %100 oranlarında faiz indirimi yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI FAİZ İNDİRİM ORANLARI

ÜRETİM KONULARI YATIRIM KREDİSİ İNDİRİM ORANI (%) İŞLETME KREDİSİ İNDİRİM ORANI (%) KREDİ ÜST LİMİTİ
Jeotermal, Yenilenebilir, Artık Enerji
Kullanımı
%50 %50 25.000.000 TL
Yurtiçi Sertifikalı Tohum, Fide/ Fidan
Kullanımı
%20 %20
Organik Tarım, İyi Tarım
Uygulamaları
%10
Genç Çiftçi Girişimci (≤40 yaş) %10 %10
Kadın Çiftçi Girişimci %10 %10
Uygulanabilecek En Yüksek İndirim
Oranı
%100 %100

BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARI

İstanbul İli hariç olmak üzere asgari 5 milyon TL tutarındaki 25 dekar ve üzeri yurtiçinde üretilen sera teknolojilerini de ihtiva eden otomasyona dayalı (bilgisayar kontrollü iklimlendirme, sulama, gübreleme ve ilaçlama sistemi ihtiva eden) sera yatırımları 5. bölge teşviklerinden yararlanacaktır. İzmir 1. Derece Bölge Statüsündedir. Ancak Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde faaliyette bulunacak sanayi işletmeleri bir alt bölge olan 2. bölge teşviklerinden faydalanmaktadır.

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI (KKYDP) YATIRIM KONULARI

• Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması,
a) Tıbbi Aromatik Bitkiler
b) Bitkisel Ürünler
c) Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu (Sadece Yeni Tesis Yapımı)
• Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Modern Sera Yatırımları (İklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli)
• Yenilenebilir enerji üretim tesisleri (Tebliğ kapsamına giren konulardaki tesislerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere),

YATIRIM NİTELİĞİ HİBEYE ESAS KREDİ TUTARI (TL)
Yeni Tesis 3.000.000
Tamamlama 2.000.000
Kapasite Artırımı 1.500.000
Teknoloji Yenileme ve/veya Modernizasyon 1.500.000

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 250.000 TL’dir. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır.