KURULUŞ AMACI

İnsanlar binlerce yıldır bitkileri ilaç, kozmetik, koku maksatlı olarak kullanagelmişlerdir. Bitkilerle tedavi “fitoterapi” bugün modern tıp tarafından kabul edilmiş bir tedavi yöntemidir.

Ülkemiz bir çok tıbbi ve aromatik bitkinin gen merkezi konumunda olup bitki florası olağanüstü zengindir.

Ancak maalesef yıllardır bir çok uzman tarafından da ifade edildiği gibi bu bitkilerin çoğu doğadan “vahşi hasat” diyebileceğimiz bir yöntemle toplanmakta ve basit kurutma ile ihraç edilmekte bilahare de yurt dışında içindeki etken maddeler çıkartılarak tekrar bize katbe kat pahalı olarak satılmaktadır.

Bu organizemizin amacı, bu olumsuz döngüyü tersyüz etmek ve bitkilerimizi işleyerek daha katma değerli hale getirmektir.

Ayrıca bitki, fide ve tohumlarını rekabet edilebilir içerikli bir şekilde yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

• Kınık TDİOSB projesi ile bölgede tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerden elde edilen aroma, drog, uçucu yağ, sabit yağ ve extreler gibi yan ürünler ile birlikte fide ve tohum konusunda merkezi bir bölge olması amaçlanmaktadır. Proje alanındaki üretimle birlikte ülkemizin büyük ithalat kalemlerinden birisi olan tohum ve fide sektöründe dışa bağımlılığı azaltmak en önemli amaçlardan bir tanesidir.

• Bunun yanında yerli tohum ve fide üretimin arttırılması, kaliteli türlerin elde edilmesine yönelik ıslah ve AR-GE çalışmaları, yerli ata tohumlarının tekrar hak ettiği yeri bulması hususunda çalışmalar yürütülecektir.

• Kınık TDİOSB’de üretilecek olan kaliteli ve doğru türdeki tıbbi ve aromatik bitki tohum ve fideleri sözleşmeli bir şekilde üreticilere verilecek ve üreticiden gelen tıbbi ve aromatik bitkiler TDİOSB alanındaki sanayilerde işlenerek katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülecektir. Böylelikle üretimde doğru tür ve çeşit kullanımı ile bir standardizasyon yakalanacak ve bu bitkilerden katma değeri yüksek ürünler elde edilecek.

• OSB’mizde iyi tarım uygulamaları, bitmiş ürün standardizasyonu, sertifikasyon, yetiştirilecek uygun bitki ve bölge seçimi vs. gibi konularda çalışmalar yapacak bir de Ar-ge merkezi olacaktır.

• Yenilikçi ürünler üretilmesine teşvik sağlayacaktır.

KURUCU ORTAKLARIMIZ