VİZYON & MİSYON

VİZYON
Ülkemizi tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi ve işlenmesi konusunda dünyanın en ileri ülkesi haline getirmeye çalışmak.
MİSYON
Ülkemizin florasının tıbbi ve aromatik bitkilerini, bunların fide ve tohumlarını yetiştirecek üreticilerimize ideal altyapı hazırlamak, yeşil bir sanayi kurulmasını temin etmek, konu ile ilgili ar-ge çalışmalarına destek olmak ve kendi dalında örnek bir tarım OSB’si yaratmak.

Ülkemizin tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki ihtiyacını karşılayacak şekilde yatırım ortamı oluşturmak. Tüm ülkeden ve dünyadan bölgeye getirilecek bitkilerden tıbbi ve aromatik ürünler geliştirmek. Sertifikalı tohum üreticileri ile tohum bankamızı geliştirerek iç piyasa ve ihracata katkı sağlamak,

Tıbbi ve aromatik bitki üretiminde bir kümelenme bölgesi oluşturmak, bu alanda faaliyet gösteren firmalara ve yetiştiricilere yatırım ortamı oluşturmak,

Tıbbi ve aromatik bitkilere yönelik tarıma dayalı sanayinin gelişmesini sağlamak. İzmir’i bu konuda öncü bir hale getirerek tüm dünyada bilinen bir merkez haline getirmek,

Yöre halkına sosyo-ekonomik katkı sağlayacak modern tarım uygulamalarını geliştirmek ve istihdam (özellikle kadın istihdamı) sağlamak,

Ülkemizin tohum, fide, tıbbi ve aromatik ürün ihtiyaçlarının karşılamanın yanında, ihtiyaç fazlası üretimin ihracatı ile ülke ekonomisine katma değer sağlamak,

Organik ürünler üretilebilmesine teknik destek sağlamak,

Yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım olanağı sağlamak.

Eczanelerin standardize bitkisel dorg ihtiyacına cevap verecek çalışmalar yapmak,

Ticaret borsamızla birlikte tıbbi aromatik ürünlerin borsasını da oluşturmak, böylece OSB’mizde ve Bakırçay havzamızdaki çiftçilerin ne üretebileceğini, kaça satabileceğini belirlemede rol oynamak.

Yer altı su rezervimizi koruma adına bitki seçiminde DSİ’ye destek olmak.