TDİOSB AVANTAJLARI

TDİOSB GENEL AVANTAJLAR
Yatırım Teşvik Uygulamaları
OSB’ler içinde faaliyet gösteren yatırımcılar, Türkiye’deki mevcut yatırım teşvik uygulamalarına (genel yatırım teşvikleri, bölgesel yatırım teşvikleri, büyük ölçekli yatırım teşvikleri, stratejik yatırım teşvikleri, istihdama yönelik teşvikler, Ar-Ge desteği, vb.) ek olarak, aşağıdaki avantajlardan da faydalanmaktadır.
Vergi Muafiyeti

• Arazi alımlarında KDV muafiyeti.

• Tesis inşasının tamamlanmasından itibaren geçerli olmak üzere daimi emlak vergisi muafiyeti.

• Düşük su, doğal gaz ve iletişim giderleri.

• Parsellerin bölümü/birleştirilmesi işlemlerinde vergi muafiyeti.

• Tesis inşası ve işletiminde yerel yönetimler vergisi muafiyeti.

• OSB’nin belediye hizmetlerinden yararlanmaması durumunda katı atık vergisi muafiyeti.

TDİOSB ÖZEL AVANTAJLARI
• Yüksek Katma Değer Sağlar
• Sürdürülebilir Üretim Gerçekleşir
• Üretim Maliyetlerini Düşürür
• Kınık TDİOSB alanında firmaların belli standartlarda üretim yapma olanağı olur. Ürettiği ürünlerin iyi tarım uygulaması olduğu uzmanlarca onaylanır.
• Sera parsellerinde üretim yapacak firmaların hemen yanı başında ihtiyacı olan hammadde ve ekipmanlar bulunacağından üretim maliyetleri düşer.
• TDİOSB alanında yatırım yapan firmalar üretimde tamamlayıcılık ilişkileri sayesinde kesintisiz üretim yapar.
• TDİOSB alanında alt yapı ve arazi en uygun şartlarda yatırımcıya sunulur.
• İhtisas konusuna uygun yetişen iş gücü sayesinde kolaylıkla iş gücü temin edilebilmektedir.
• Ulaşım ve Lojistik olarak en uygun bölgelerde kurularak firmaların taşıma maliyetleri düşer ve böylelikle birim maliyet azalır.
• TDİOSB alanındaki hizmetler ve pazarlama destekleri sayesinde ithalat ve ihracat ortamı oluşur.
• AB yeşil mutabakat kurallarının uygulanması sonucu karbon ayak izinin azaltılmasını sağlar.
TDİOSB TEKNİK AVANTAJLAR
Altyapı, yasaların imkan verdiği ölçüde yeşil üretim yapılması.
TDİOSB bünyesinde Atıksu, İçme Suyu, Sulama Suyu, Kullanma Suyu, Elektrik, Telekom, Yol, Doğalgaz ve Drenaj Hizmeti yatırımcılara hazır olarak sunulur. Bu hizmetler için firmalar sadece TDİOSB Bölge Müdürlüğüne ödeme yapar.
Sosyal Tesisler
Firmalar TDİOSB içindeki tesislerden Banka, Okul, Market, Akaryakıt gibi hizmetleri kolayca alır.
Ar-ge Laboratuvarı
Üretici firmalar TDİOSB içinde kurulanacak laboratuvar ile ürünlerinin standardizasyon ve sertifikasyonu.
İhracat Ofisi
TDİOSB içinde kurulacak ihracat destek ofisi ile daha kolay yurt dışı satışları gerçekleştirilir.
TDİOSB YATIRIM AVANTAJLARI
Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan işletmeler aşağıda sıralanan yatırım avantajlarından faydalanmaktadır.
Emlak Vergisi
Muaf
Atıksu Bedeli
Muaf (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işleten bölgelerdeki işletmeler)
Muaf değil (Merkezi Atıksu Arıtma tesisi işletmeyen bölgelerdeki işletmeler)
KDV
Teşvik Belgesi kapsamında yapılacak makine ve teçhizat teslimleri KDV’den muaftır.
Bina Ruhsat Harcı ve Yapı Kullanma İzin Harcı
Muaf
Çevre Temizlik Vergisi
Muaf
Tevhid ve İfraz İşlem Harcı
Muaf
Yapı Denetim Hizmet Bedeli
%35 İndirimli Uygulanır
TDİOSB HİBE AVANTAJLARI

KIRSAL KALKINMA PROGRAMLARI
Tarımsal üretim odaklı kalkınma projelerine başvurabilirsiniz. KKYDP programı kapsamında 1.500.000 TL’ye kadar hibe başvurusu.

AJANSLAR
Ajansların yenilenebilir enerji ve tarım odaklı projelerine başvurabilirsiniz.

BANKA KREDİSİ
%100’e kadar sübvansiyonlu Ziraat Bankası kredisi
2 yıl ödemesiz toplam 7 yıl geri ödeme
120 aya kadar düşük faizli kredi

AB PROJELERİNDEN DESTEK
Sera imalatları için AB destekli projelere başvurabilirsiniz.
Yeşil altyapı ve üretim yapılmasına AB destekleri.