PROJE ÇIKTILARI

ÜRETİM (SERA) PARSELLERİ
• Sera İşletmeleri
• İdari ofis, yemekhane, tasnif – paketleme
• Sulama – gübreleme-otomasyon, dezenfeksiyon vb.

SANAYİ ALANI
• Ürün tasnif, ambalajlama ve paketleme tesisi
• Soğuk hava depoları
• Ürün işleme ve kurutma tesisi
• İhtisas konusuna uygun fabrikalar

İDARİ VE SOSYAL ALANLAR
• İdari bina ve güvenlik alanı
• Sosyal alanlar (sağlık ve eğitim merkezleri, kafeterya, alışveriş – merkezi, misafirhane vb)
• Lojistik Merkezi
• Yeşil alanlar
• Eğitim Alanı
• İtfaiye Merkezi

TEKNİK ALT YAPI ALANLARI
• Isıtma – Soğutma alanı, Makine Ünitesi
• Su depolama alanı (yağmur suyu hasadı)
• Katı atık depolama ve geri kazanım alanı
• Enerji Üretim Alanı