COĞRAFİK ÖZELLİKLER

KINIK İLÇESİNE AİT METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİLERİ

 

KINIK İLÇESİ FİZİKİ VE COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ
İlçemiz Ege Bölgesi’nin kuzeybatısında, Madra Dağları ile Yunt Dağlarının arasında, Bakırçay Ovası’nın güney kıyısında kurulmuştur. Doğusu ve güneyi Manisa ili Soma ilçesi, batısı ile kuzeyi Bergama ilçeleriyle çevrilmiştir. Denizden yüksekliği ovada 40 metre, yerleşim yerinde 90 metre, en yüksek tepelerinde 1000 metre civarındadır. Yüzölçümü 436 kilometrekare olup toprak büyüklüğü açısından İzmir ilçeleri arasında 12. sırada yer alır. İzmir iline uzaklığı 120 kilometre, Bergama ilçesine 19 kilometre, Manisa ili Soma ilçesine uzaklığı 25 kilometredir.

İKLİM
Kınık ilçesinin iklimi Ege ve Marmara Bölgesi iklimlerinin özelliklerini yansıtmaktadır. Yazları sıcak ve kurak, bahar ve kış ayları ise ılık ve yağışlı geçmektedir.

Kınık ilçesinde tarım sektörü iki bölgeye ayrılmaktadır.

Birinci bölge olarak adlandırılan bölge, Bakırçay etrafındaki ova kısmında bulunan tarım arazileridir. Bu araziler, devlet eliyle yapılmış yeraltı sulama kanalları ile sulanabilir verimli topraklardır. Bakırçay, Balıkesir’in güneyindeki Ömer Dağı’ndan doğar. Güneyde Kırkağaç’ın Bakır beldesi yakınlarından geçerken Bakırçay adını alır. Madra ve Yunt Dağları arasından Kınık Ovası’nı ve Bergama’yı geçer, Çandarlı Körfezi’ne dökülür. Bakırçay Ovası’nda üretim yapan çiftçilerimiz katma değeri yüksek ürünler yetiştirerek yılda üç ürüne kadar üretim yapabilmektedirler.

İkinci bölge diye tabir ettiğimiz bölge dağ köylerimizdir. Bu mahallelerimiz sulu tarım arazileri açısından son derece kıt bölgeler olup, geneli kuru tarım arazileridir. Sulama suyu olmayan tarım arazilerinde arpa, buğday ve tütün yetiştirilmektedir. Bu ürünlerden arpa ve buğdayın kuru tarımda verimleri oldukça düşük olduğu için ekonomik açıdan rantabl olmamaktadır. Tütün üretimi de iş gücü ihtiyacının fazla olmasından dolayı çiftçilere zahmetli gelmektedir. Bu mahallelerde yaşayan çiftçiler sosyo-ekonomik ve refah düzeylerinin düşük olmasından dolayı her zaman bir arayış içerisinde olmakta olup, alternatif ürünler aramaktadırlar ve bu arayışları sonuçsuz kalmaktadır.  Bu olumsuz sebeplerden dolayı birçok arazi boş bırakılarak üretim yapılamamaktadır.

 

KINIK TARIMA DAYALI İHTİSAS BİTKİSEL ÜRETİM (Tohum, Fide, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler vb.) ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, kamu tüzel kişi / kişilerce kurulan; tarım ve sanayi sektörünün entegrasyonunu sağlamaya yönelik tarıma dayalı sanayi girdisini oluşturan bitkisel ve hayvansal üretimin ve bunların işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin yer aldığı mal ve hizmet üretim bölgesini ifade eder.

Kınık TDİOSB projesi ile bölgede tohum, fide, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile buna bağlı sanayi gelişimi planlanmaktadır. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğiyle birlikte ilçemizin, tüm dünyanın bu konu üzerinde yatırım yapan yatırımcıların cazibe merkezi olması amaçlanmaktadır.  Bu sebeple, devlet eliyle yapılmış yeraltı sulama kanallarına sahip “İzmir Kınık Tarıma Dayalı İhtisas Bitkisel Üretim  (Tohum, Fide, Tıbbi Aromatik Bitkiler vb.) Organize Sanayi Bölgesi” içerisindeki tıbbi ve aromatik bitki işleme tesislerinin hammadde ihtiyaçları doğrultusunda ürün ihtiyacının ilçemizden karşılanması önem arz etmektedir.

Kınık ilçesine ait Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son yıllara ait Günlük Ortalama Rüzgar Yön Adı ve Hızı, Ortalama Sıcaklık ve Günlük Toplam Yağış verileri aşağıda link halinde verilmiştir.